Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μου για τις υποδείξεις ή τα σχόλιά σας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί οι παρατηρήσεις σας, οι προτάσεις σας και οι υποδείξεις σας, αποτελούν για μας βασικά στοιχεία ανατροφοδότησης και ανανέωσης της γνώσης και της πολιτικής.

E-mail: